Davranış qaydaları
 1. Ümumi müddəalar
  1. Bu Davranış Kodeksi Bakı Olimpiya Stadionu (“Stadion”) tərəfindən, ölkə və beynəlxalq miqyaslı futbol matçları və digər kütləvi tədbirlər (bundan sonra – Tədbirlər) zamanı Tamaşaçıların Stadiondakı davranışı ilə bağlı qaydanı müəyyən etmək məqsədilə hazırlanmışdır.
  2. Bu Davranış Kodeksi Tədbirlər zamanı Tamaşaçıların Stadionda necə davranmalı olmalarını, eləcə də onların hüquq və vəzifələrini təsvir edir.
  3. Stadion, onun əməkdaşları, könüllüləri, nümayəndələri, rəsmiləri və inzibatçıları (birlikdə “Tədbir Təşkilatçıları” adlanırlar) və/ya təhlükəsizlik, mühafizə və ictimai asayiş üzrə məsul olan dövlət orqanları Tədbirlər zamanı stadionlarda təhlükəsizlik, mühafizə və ictimai asayişin təmin olunmasına cavabdehdirlər.

2. Stadionun Davranış Kodeksinin qəbul olunması

2.1. Hər bir Tamaşaçı bu Davranış Kodeksini oxuyub başa düşdüyünü və onu qəbul etdiyini təsdiqləyir və onunla razılaşır, Stadionda olduğu bütün müddət ərzində ona və Tədbir Təşkilatçılarının hər hansı digər xüsusi təlimatlarına tabe olmağa və riayət etməyə razılıq verir.

2.2. Zəruri hesab olunarsa, Tədbir Təşkilatçıları stadionda təhlükəsizliyi təmin etmək və ictimai asayişi qorumaq, insanların həyat və sağlamlığına qarşı təhlükələrin qarşısını almaq və onları aradan qaldırmaq və onların şəxsi əşyalarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bu Davranış Kodeksini tamamlayan əlavə təlimatlar verə bilər.

2.3. Tədbir Təşkilatçıları yerli qanunvericiliyə riayət etməklə bu sənədə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.

3. STADİONA GİRİŞ

3.1. “Tamaşaçı” Tədbirdə/Matçda iştirak etmək üçün Biletdən istifadə edən şəxsdir.

3.2. Tamaşaçı Bilet təqdim etdiyi və şəxsi əşyalarının yoxlanması daxil olmaqla axtarış və baxış prosedurlarından uğurla keçdiyi təqdirdə Stadiona buraxıla bilər.

3.3. Tamaşaçılar aşağıdakı sənədlərdən birini təqdim etməklə Stadionun ərazisinə daxil olurlar:

- Hər nəfərə bir ədəd olmaqla (yaşından asılı olmadan) etibarlı matç (tədbir) bileti və tələb olunarsa, üzərində etibarlı fotoşəkil və imza olan şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (pasport və ya milli şəxsiyyət vəsiqəsi);

- Etibarlı akkreditasiya vəsiqəsi və tələb olunarsa, üzərində etibarlı fotoşəkil və imza olan şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (pasport və ya milli şəxsiyyət vəsiqəsi);

3.4. Ziyarətçilərin stadiona girişinə başlanma vaxtı əvvəldən müəyyən edilərək ziyarətçilərə KİV vasitəsilə bildirilən matçın (kütləvi tədbirin) başlanmasına 3 (üç) saat çox qalmamaqla, yalnız aşağıda qeyd olunan məqsədlər üçün icazə verilir:

- Biletlərə və ya onları əvəz edən sənədlərə uyğun olaraq Stadionda öz yerlərini tutmaq;

- Stadionda yerləşən çanta saxlancları, restoranlar, “fast-fud” obyektləri, köşklər, sanitar qovşaqları və ilk yardım otaqlarının xidmətlərindən istifadə etmək;

- Öz seçdikləri futbol klubları (komandaları), fərdi oyunçular və məşqçiləri qanunla qadağan olunmayan bütün vasitə və hərəkətlərlə dəstəkləmək;

- Klubun (komandanın) rəsmi məhsullarını heç bir məhdudiyyət olmadan Stadionun tribunalarına gətirmək və matç iştirakçılarını dəstəkləmək üçün istifadə etmək.

4. Tamaşaçıların davranışı.

4.1. Təhlükəsizlik və mühafizə məqsədləri ilə bağlı olaraq stüardlar, təhlükəsizlik personalı və/ya Tədbirin təşkilatçısını təmsil edən hüquqi cəhətdən səlahiyyətləndirilmiş digər şəxslər tərəfindən tələb edildiyi halda, Tədbirlərdə iştirak edən bütün şəxslər:

- etibarlı biletlə birlikdə üzərində etibarlı fotoşəkil və imza olan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi (pasport və ya milli şəxsiyyət vəsiqəsi) təqdim etməlidirlər;

- onların üzərində heç bir təhlükəli, qadağan olunmuş və ya icazə verilməyən əşyaların olmamağını təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən bütün yoxlama, şəxsi baxış və tədqiqetmələrdən (o cümlədən texniki vasitələrdən istifadə olunmaqla) keçməlidirlər. Təhlükəsizlik personalı, stüardlar və/ya polis istənilən şəxsin geyimi və şəxsi əşyaları üzərində axtarış aparmaq hüququna malikdir;

- Təhlükəsizlik personalı, stüardlar və/ya polis və/ya Stadionda müvafiq səlahiyyət verilmiş hər hansı digər şəxslər tərəfindən verilən bütün təlimat və göstərişlərə riayət etməlidirlər.

4.2. Qadağan olunmuş əşyaların və davranışın müfəssəl siyahıları Stadionun Əsasnaməsində və bu Davranış Kodeksində yer alır və hər bir Bilet Sahibi onların ehtiva etdiyi hər hansı məhdudiyyətlərə tam şəkildə əməl etməlidir. Biletin üzərində bu Qaydalar və Şərtlərin və/ya Stadionun Əsasnaməsinin qısaldılmış versiyaları yaxud qadağan olunan əşyaları və ya davranışı əks etdirən sadə ikonalar da əks etdirilə bilər və Bilet Sahibi bunlara tam şəkildə riayət etməlidir.

4.3. Matçda iştirak edən komandaları dəstəkləyən azarkeşləri Stadionda bir-birindən ayırmaq olmaz və hər bir Bilet Sahibi məsuliyyətli şəkildə və Ev Sahibi Assosiasiyanın və/ya Stadionun Sahibinin elan etdiyi təhlükəsizlik qaydalarına uyğun davranmağa razılaşır.

- İctimai qaydaya və hamılıqla qəbul olunmuş davranış standartlarına riayət etmək;

- Stadionun tribunalarında öz biletlərinə, mövsümlük biletlərinə və onları əvəz edən sənədlərə uyğun yerdə oturmaq;

- Digər ölkələrin dövlət himnlərinə, bayraqlarına və simvollarına hörmət nümayiş etdirmək;

- Bu Qaydaların hər hansı pozulması halı, törədilmiş və ya mümkün pozuntular, əməlləri və ya davranışı pozuntu törətmək niyyətləri barədə şübhə doğuran şəxslər, şübhəli əşyalar, tüstü və ya yanğın və s. barədə stüardları, təhlükəsizlik personalını və/ya Matçın təşkilatçısını təmsil edən hüquqi cəhətdən səlahiyyətləndirilmiş digər şəxsləri məlumatlandırmaq;

- Fövqəladə vəziyyət barədə xəbərdar olduqda, təxliyə planına, təhlükəsizlik və mühafizə personalının təlimatlarına uyğun davranmaq.

5. QADAĞAN OLUNAN DAVRANIŞ.

5.1. Tədbirlər keçirilən zaman, Tamaşaçılara aşağıdakılar qadağan edilir:

- açıq od mənbəyindən istifadə etmək, spirtli içkilər içmək, narkotiklərdən, psixotrop maddələrdən, onların analoqlarından və toksik təsir göstərən maddələrdən istifadə etmək;

- stadionda siqaret çəkmək;

- futbol meydançasına, oyunçulara, hakimlərə, məşqçilərə və təhlükəsizliyi təmin edən şəxslərə yaxud azarkeşlərə və onların avtomobillərinə əşyalar atmaq;

- oyunçulara, məşqçilərə, hakimlərə, digər rəsmilərə və azarkeşlərə qarşı milli, dini və ya irqi zəmində ayrıseçkilik qoymaq;

- Stadionun, klubların (komandaların), oyunçuların, rəsmilərin və azarkeşlərin əmlakına və onların avtomobillərinə zərər vurmaq;

- Stadionun tikililəri, binaları və konstruksiyaları üzərində yazı və şəkil çəkmək, stadionun razılığı olmadan onların yaxınlığına yad əşyalar qoymaq;

- üzünü maska ilə gizlətmək;

- plakatlar və digər vasitələrlə, o cümlədən çıxışlar və hərəkətlərlə zorakılığı, dini, milli və ya irqi zəmində nifaqı və müharibəni təbliğ etmək;

- öz rəsmi vəzifələrini icra edən şəxslərə, tədbirin iştirakçılarına və tamaşaçılara bu və ya digər yolla mane olmaq, onların kütləvi idman tədbirləri zamanı ictimai asayiş və ictimai təhlükəsizlik sahəsindəki fəaliyyətlərini yerinə yetirməsinin qarşısını almaq;

- ictimaiyyətə qapalı olan və ya Bilet Sahibində olan Biletin müvafiq kateqoriyasına görə girişə icazə verilməyən əraziləri zəbt etmək (və ya həmin ərazilərə daxil olmaq);

- nəqliyyata açıq ərazilərdə, piyada və avtomobil yollarında, ziyarətçilər üçün nəzərdə tutulmuş zonalara giriş-çıxışlarda və qəza çıxışlarında hərəkəti məhdudlaşdırmaq və ya səbəbsiz yerə dayanmaq; və/ya

- digər hərəkətlərlə kütləvi idman tədbirlərinin təşkili və keçirilməsi qaydalarını pozmaq, digər şəxsləri bu əməllərə cəlb etmək və Stadionda hər hansı şəxsə təhlükə yarada biləcək digər davranışda iştirak etmək.

5.2. Bilet Sahibləri yalnız şəxsi istifadə və məişətdə istifadə (şübhəyə yol verməmək üçün və bir nümunə kimi qeyd olunur ki, buraya Stadionun səs, görüntü və/ya təsvirinin hər hansı kommersiya məqsədləri ilə qeydə alınması və/ya yayımlanması daxil deyil) istisna olmaqla, Stadionun və ya Matçın səs, görüntü və/ya təsvirini yaza, qeydə ala və/ya yayımlaya bilməz. Matça aid hər hansı səs, şəkil, görüntü, məlumat, təsvir, nəticə və/ya statistikanın internet, radio, televiziya və ya hər hansı cari və/ya gələcək media vasitələri vasitəsilə tam yaxud qismən yayımlanması, bu fəaliyyətlərdə digər şəxsə (şəxslərə) yardım edilməsi qəti qadağandır.

5.3. Biletin (Biletlərin) təkrar satışı, başqasına verilməsi, təkrar satılmaq və ya başqasına verilmək üçün təklif və ya reklam edilməsi pulsuz yaxud əvəzli olmasından asılı olmayaraq qəti qadağandır.

5.4. Aşağıdakı şəxslərin girişinə icazə verilmir:

- idman obyektlərinin ərazisinə və tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərə daxil olmaq hüququ verən giriş biletinə yaxud digər əvəzedici sənədə malik olmayan şəxslər;

- üzlərini maska ilə gizlədən şəxslər;

- üzərində axtarış aparılmasına və ya əşyalarının yoxlanmasına razı olmayan şəxslər;

- sərxoş vəziyyətdə olan və narkotiklərin, psixotrop maddələrin, onların analoqlarının yaxud toksik təsir göstərən maddələrin təsiri altında olan şəxslər;

- kütləvi idman tədbirlərinin keçirilməsi qaydalarını pozmağa, ictimai asayişin və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasına maneə törətməyə, digər şəxsləri bu kimi əməllərə sövq etməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verən şəxslər, qrup şəklində ifrat fanatizm nümayiş etdirən şəxslər.

5.5. Tamaşaçıların üzərinə baxış və onların əşyalarının yoxlanması ictimai asayişi təmin edən şəxslər tərəfindən xüsusi texniki cihazlardan istifadə etməklə aparılır. Şəxsin üzərində axtarış yalnız onunla eyni cinsdən olan şəxslər tərəfindən həyata keçirilir.

6. QADAĞAN OLUNMUŞ ƏŞYALAR.

6.1. Tədbirlər zamanı idman obyektlərinin ərazisində və tamaşaçılar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə yarışçıların və tamaşaçıların təhlükəsizliyini təmin etmək və ictimai qaydanı qorumaq məqsədilə aşağıda göstərilən əşyaların stadiona daxil olmasına yol verilmir:

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi əsasında qeyri-qanuni və ya təhlükəli hesab edilən əşyaların stadiona gətirilməsi qadağan ediləcəkdir.

Əhatə dairəsi

Bu siyasətin stadion və bütün məkanlarda tətbiq edilməsinə baxmayaraq, qadağan olunmuş əşyaların aşkar edilməsi üçün tələb olunan nəzarət tədbirləri axtarış və baxışların aparıldığı yerlərdə həyata keçiriləcəkdir.

Qadağan olunmuş əşyalar

İstisnalar

a) Partlayıcı maddələr yaxud tərkibində partlayıcı elementlər olan digər maddələr /əşyalar

 • Bütün növ qutular/bağlamalarda və istənilən miqdarda barıt
 • Patron gilizlər (istənilən çaplı)
 • Qaz tapançası üçün gilizlər
 • Ov üçün kapsullar
 • Pirotexniki vasitələr (siqnal raketləri, fişənglər, Benqal fişəngləri və tüstü siqnalları)
 • Trotil şaşkası, dinamit, plastik partlayıcılar yaxud digər partlayıcı vasitələr
 • Detonator kapsulları, elektrik detonatorları, elektrikli alışqanlar, detonasiya şnuru

b) Silah və sursatlar

 • Odlu silahlar
 • Siqnal silahları
 • Pnevmatik silahlar
 • Qaz balonları
 • Bütün növ sursatlar
 • Elektroşok avadanlıqları
 • Odlu silahların bütün əsas hissələri
 • Silah kimi istifadə oluna biləcək bütün əşyalar (oyuncaq silah, çubuq, silaha bənzər əşya və s.)

c) Sıxılmış (qaz balonları) və

şəxsi istifadə üçün alışqanlar

sıxılmamış qazlar

d) Tezalışan mayelər və bərk maddələr

e) Oksidləşdirici maddələr və üzvi peroksid maddələr

f) Toksik, radioaktiv və digər aşındırıcı maddələr

g) Zəhərli maddələr

h) Oyunlar zamanı hücum etmək və insidentlər yaratmaq üçün istifadə oluna bilən digər təhlükəli maddələr/bağlamalar.

i) İcazə verilən miqdar və həcmdən artıq dərmanlar, həblər və digər tibbi maddələr (bütün qonaqlar/ziyarətçilərə miqdarca 1 qutu dərman və aerozollar, kapsullar, iynələr və s. daxil olmaqla bütün formalarda 3 növdən çox olmayan miqdarda dərman keçirməyə icazə verilir. Bütün dərmanların həcmi 100 ml-dən çox olmamalıdır).

Şəxsi istifadə üçün dərman və müalicə vasitələri, inhalyatorlar və şprislər.

j) Narkotik maddələr və psixotrop dərmanlar

k) Bıçaqlar, kəsici, deşici alətlər və digər əşyalar yaxud cib bıçaqları

Dırnaqtutanlar, dırnaq bıçqıları, saç qulluq vasitələri, saç və yaxa sancaqları.

l) Ölçüsü 100 ml-dən böyük olan mayelər

m) Şüşə qablar və butulkalar

Ölçüsü 100 ml-dən kiçik olan ətir şüşələri

n) Qadağan olunmuş və təhlükəli əşyalar kimi qeyd edilən və ya onların analoqu olan bütün digər əşyalar.

Məhdudlaşdırıcı əşyalara özü-özlüklərində təhlükəyə səbəb olmayan, lakin ziyarətçilərin təhlükəsizliyi, rahatlığı və ya yarışı seyr etməsinə mane ola biləcək əşyalar aiddir. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

Məhdudlaşdırılan əşyalar

İstisnalar

a) Velosipedlər, skeytbordlar, skuterlər.

b) Rəqəmsal foto və video kameralar üçün üçayaq (üç ayaqlı ştativ və onun dayağı (monopod), selfi çubuqları

Tamaşaçılar üçün

istənilən növ kamera.

c) Lazer şüalı avadanlıqlar.

d) Radioötürücülər və radiolar kimi lisenziyasız naqilsiz rabitə vasitələri (Pilotsuz Uçuş Aparatları – PUA)

Mobil telefonlar, planşetlər və enerji yükləyici qurğular, şəxsi əşyalar üçün əlavə batareyalar.

e) Çantalar

Stadiona yalnız kiçik ölçülü (maksimal ölçüsü A4 vərəqinə oxşar, yəni 29,7 sm x 21,0 sm x 21,0 sm olan) bel çantalarının təhlükəsizlik yoxlamasından keçirilməklə gətirilməsinə icazə verilir.

f) Heyvanlar (xidməti heyvanlar istisna olmaqla).

g) Çətirlər

h) Həddindən çox səs-küy yaradan və oyun zamanı görüntü və yarışmaya mane ola biləcək avadanlıqlar (vuvuzela, təbil, fit, şeypur).

i) Bayraqlar üçün istifadə edilən sərt dirəklər, tilovlar (digər ziyarətçilər üçün təhlükə riski yaradır, görüntü və təxliyəyə maneçilik törədir), uzunluğu 1 metr və qalınlığı 1 sm-dən çox olan dirəyə sahib iri azarkeş bayraqları.

Uzunluğu 1 metr və qalınlığı 1 sm-dən çox olmayan plastik dirəkli bayraqlar.

j) İri həcmli yemək qabları, buz vedrələri (oturacaqlar arasındakı keçidi tutur, təxliyə zamanı maneçilik yarada bilər)

k) Siyasi, təxribat xarakterli və qeyri-etik məzmunlu nişanlar və banerlər

l) Şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulmayan qidalar.

Uşaq qidaları

m) Spirtli içkilər.

7. Davranış Kodeksinin pozulmasına görə məsuliyyət

7.1. Bu Davranış Kodeksi hər hansı Tamaşaçı tərəfindən pozulduqda, Stadionun rəhbərliyi aşağıdakı tədbirləri görə bilər:

- Biletin dəyəri geri ödənilmədən Stadiondan çıxarılma;

- Dəyərləri kompensasiya edilmədən standart dəvət sənədlərinin və ya akkreditasiya vəsiqəsinin tam ləğvi.

7.2. Davranış Kodeksini pozan şəxslər Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacaqlar.

7.3. Stadionun (bu Davranış Kodeksi üzrə) öz öhdəliklərini pozduğu halda, Stadion yalnız bu pozuntu nəticəsində Bilet Sahibinin məruz qaldığı və ağlabatan dərəcədə öncədən görülə bilən itki və ya zərərə görə cavabdehlik daşıyacaqdır. Stadion Uğurlu Ərizəçinin bu Davranış Kodeksinə uyğun olaraq müqavilə bağladığı anda ağlabatan dərəcədə öncədən görülə bilməyən və ya ehtimal edilməyən itkiyə yaxud zərərə görə məsuliyyət daşımır.

7.4. Hər bir halda, Stadion bu müddəa ilə Bilet Sahibinə və/ya onun əmlakına dəyən itki, zərər və ya xəsarətə görə, o cümlədən (lakin bunlarla məhdudlaşmadan) hər hansı dolayı itki yaxud zərərə görə (itki və ya zərərin (a) hadisələrin təbii axarında baş verməsindən, (b) ağlabatan dərəcədə öncədən görülə bilməsindən, (c) tərəflərin ehtimal etməsindən və ya digər amillərdən asılı olmayaraq yarışı seyr etmək yaxud səyahət yaxud qonaqlama xərclərinin itkisi daxil olmaqla (lakin bunlarla məhdudlaşmadan)) məsuliyyəti qanunla yol verilən maksimal həddə istisna edir.

7.5. Stadion (i) oturacağın mövqeyi və/ya (ii) digər tamaşaçıların hərəkətləri səbəbindən Matçın seyr edilməsində baş verən hər hansı maneələrə və/ya məhdudiyyətlərə görə cavabdeh deyildir.

7.6. Bu Davranış Kodeksinin heç bir müddəasına baxmayaraq, Stadion (a) dələduzluğa və ya dələduzluq məqsədilə çaşdırmaya görə, (b) Stadionun və ya onun vəzifəli şəxslərinin, əməkdaşlarının yaxud agentlərinin səhlənkarlığı nəticəsində baş verən ölüm və xəsarət hallarına görə və ya (c) qanunla məsuliyyətin istisna edilməsi yaxud məhdudlaşdırılması mümkün olmayan digər məsələlərə görə öz məsuliyyətini istisna etməyə yaxud məhdudlaşdırmağa çalışmır.

7.7. Bu Davranış Kodeksində qeyd edilən və ya nəzərdə tutulan heç bir mülahizə Bilet Sahibinin qanunla təsbit edilmiş hüquqlarına mənfi təsir göstərə bilməz.