Komanda oyunları

Hər kəsə məlumdur ki, bir-birinə sıx bağlı və mehriban komandalar şirkətin bünövrəsidir. Əgər pəşəkarlardan ibarət komanda həm də dostdularsa, onlar fərdi dahilərdən daha çox səmərəli olurlar.
Komanda quruculuq tədbirlərinin əsas məqsədi komanda arasında qeyri-rəsmi ünsiyyət bacarıqların artırmaq və həmçinin:
- Komanda işinin səmərəliliyini artırmaq
- Komanda arasında qarşılıqlı əlaqə səviyyəsini yüksəltmək
- Komandada hər bir fərdin rolunu qiymətləndirmək
- Kollektiv məqsədlərə nail olmaq üçün həvəsləndirmək
- Stresi azaltmaq
- Biznes proseslərinin modelləşdirilməsi
- Biznes ünsiyyətinin səmərəliliyini artırmaqdır.

Əlavə məlumatlar üçün Tədbirlər üzrə komandamız ilə əlaqə saxlayın:

Tel.: +994 12 422 64 10, +994 12 422 64 15

Mob.: +994 55 979 59 89

e-mail: events@bos.az