HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif mallara olan tələbatı təmin etmək məqsədilə 38004-20/AM açıq satınalma müsabiqəsi

I. Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci 04.03.2020-ci il, Bakı vaxtı ilə saat: 17:00- qədər Azərbaycan dilində Satınalan təşkilatın elanda göstərilmiş ünvanında təqdim olunmalıdır.

Tələb olunan sənədlərin surətləri (müsabiqə təklifi istisna olmaqla) Satınalan təşkilatın əlaqələndirici şəxsinin elanda göstərilmiş elektron ünvanına göndərilə bilər. Belə halda sənədlərin əsli müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsinin son gününədək Satınalan təşkilata təqdim edilməlidir.

II. Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:

Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.

III. İştirak haqqı və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi:

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC,

AZ38IBAZ38010019449306332120,

VÖEN: 9900003871,

Müştəri xidməti Departamenti,

Kod: 805250,

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944,

VÖEN: 9900001881,

SWIFT BIK: İBAZAZ2Х

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

IV. Bank təminatı :

Avans ödənişin təminatının məbləği ən azı ödəniləcək avans məbləğinə bərabər olacaqdır.

Satınalma müqaviləsinin icrası üçün avans ödənişinin tətbiq edilməsi: maksimum avans 20 %

V. Müqavilənin icra müddəti:

10.04.2020-ci il tarixinə qədər

VI. Satınalan təşkilatın ünvanı:

Heydər Əliyev prospekti, 323, AZ1029, Bakı, Azərbaycan

Əlaqələndirici şəxs:

Rüstəm Səfərov

Təchizat məsələlərinin tənzimlənməsi üzrə aparıcı mütəxəssis

Mob: +(994)50 843 80 43

Tel: +(994)12 422 64 10/15 Daxili: 1115

E-mail: rustam.safarov@bos.az

VII. Elanın, satınalma predmeti haqqında geniş məlumatın və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi üçün müraciət formasının yerləşdirildiyi internet ünvan:

www.socar.az (http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/procurement-notices)
VIII. Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:

Zərflərin açılışı 11.03.2020-ci il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 11:40-da elanın VI qrafasında göstərilmiş Satınalan təşkilatın ünvanında baş tutacaqdır.

IX. Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat:

Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat aşağıdakı internet linkdən əldə edilə biləcək:

http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/contract-awards

“Bakı Olimpiya Stadionu” Satınalmalar Qrupu.

(İddiaçı şirkətin firma blankında)

AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK VƏ “MÜSABİQƏYƏ DƏVƏT SƏNƏDLƏRİ”NİN (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU) ƏLDƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN

MÜRACİƏT MƏKTUBU

___________ şəhəri “__”_______20__-ci il

___________№

SOCAR-ın “Bakı Olimpiya Stadionu”

Satınalmalar qrupunun rəhbəri cənab Natiq Quliyevə,

Hazırki məktubla [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] (nin,nun,nın) SOCAR-ın “Bakı Olimpiya Stadionu” tərəfindən HDPE boruların,fitinqlərin və müxtəlif malların satınalınması ilə əlaqədar elan edilmiş 38004-20/AM saylı açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əsas şərtlər toplusunun elektron versiyasını aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur: ____________ .

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

Qoşma:

  1. İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – __ vərəq.

________________________________ _______________________

(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)

_________________________________

(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)

M.Y.

SATIN ALINAN MALLARIN SİYAHISI

Sıra sayı

Malın və ya avadanlığın adı

Ölçü vahidi

Miqdar

1

Birləşdirici HDPE Ø75

ədəd

100

2

Birləşdirici dirsək HDPE Ø90

ədəd

30

3

Birləşdirici HDPE EF Ø110 (PE100)

ədəd

90

4

Birləşdirici HDPE EF Ø125 (PE100)

ədəd

10

5

Birləşdirici HDPE EF Ø160 (PE100)

ədəd

30

6

Birləşdirici HDPE EF Ø200 (PE100)

ədəd

10

7

Birləşdirici HDPE EF Ø250 (PE100)

ədəd

20

8

Birləşdirici HDP fuzyon ∅ 110

ədəd

2

9

Boru HDPE 75 mm PN 10

metr

300

10

Boru HDPE 110 mm PN 16

metr

456

11

Kürəvi siyirtmə HDPE Ø75 PN 10

ədəd

4

12

Başlıqlı ağır yük qandalı Ø110

ədəd

250

13

Kəpənək formalı siyirtmə DN 100

ədəd

3

14

Fləns DN100

ədəd

6

15

Fləns adaptoru DN100

ədəd

6

16

Yivli reduktor DN 150x100

ədəd

1

17

Yivli üçlük DN 150

ədəd

1

18

Bolt-qayka dəsti M10

ədəd

350