Tenderlər

Qızdırıcıya olan tələbatı təmin etmək məqsədilə 38003-19/AM açıq satınalma müsabiqəsi

HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif mallara olan tələbatı təmin etmək məqsədilə 38004-20/AM açıq satınalma müsabiqəsi

Akkumlyatorlara olan tələbatı təmin etmək məqsədilə 38003-20/AM açıq satınalma müsabiqəsi

Promo məhsullara olan tələbatı təmin etmək məqsədilə 38005-20/AM açıq satınalma müsabiqəsi

Turniketlərinə texniki xidməti təmin etmək məqsədilə 38002-20/XM açıq satınalma müsabiqəsi